Over ons

Arbeidsrecht / Ondernemingsrecht

Colette Kock

Colette: gaat praktisch te werk en is doelgericht in haar benadering. Het belang van de klant staat daarbij altijd centraal.

Iedere casus is uniek en wordt door haar zonder oordeel en zonder vooringenomenheid beoordeeld. Tegelijkertijd heeft Colette er geen moeite mee om haar mening te geven en doorziet zij een situatie snel. Die duidelijkheid en directheid zijn kenmerkend voor haar manier van werken. Naast haar inhoudelijke kennis is haar intuïtie daarbij steeds een goede raadgever.

Zowel grote ondernemingen als het MKB behoren tot haar klantenkring. Ook de particulier kan goed bij haar terecht.

De afgelopen jaren heeft Colette zich verder gespecialiseerd als advocaat op het gebied van (seksueel) grensover- schrijdend gedrag op de werkplek. Zij adviseert en verleent rechtsbijstand aan zowel bedrijven als werknemers in situaties waarin er sprake is van ongewenst gedrag op de werkvloer of daarover een melding of klacht is gedaan. Daarnaast heeft zij ruime proceservaring opgedaan in zowel gerechtelijke procedures als klachtonderzoeken waarin zij niet alleen het slachtoffer, maar ook de beklaagde heeft bijgestaan. Bij haar benadering houdt zij oog voor de enorme inpakt die klachtonderzoeken en procedures voor alle betrokkenen hebben.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten is Colette geregistreerd op het rechtsgebied arbeidsrecht, waarvoor zij verplicht 10 opleidingspunten per jaar moet behalen.

Familierecht

Edith van Grondelle

Edith: nauwgezet, betrokken met persoonlijke aandacht.

Edith van Grondelle is inmiddels 25 jaar werkzaam als advocaat en heeft zich sinds 2007 volledig gespecialiseerd in het familierecht, met name (complexe) echtscheidingen, boedelverdelingen, afwikkeling huwelijksvoorwaarden en alimentatiekwesties (ook voor/tegen de ondernemer of directeur grootaandeelhouder. Edith heeft de specialisatie opleiding Familierecht en de opleiding tot advocaat-bemiddelaar bij de vFAS (Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars) met succes gevolgd. Daarnaast geeft zij als docent werkcolleges Burgerlijk Procesproces aan bachelor studenten van de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Edith realiseert zich dat haar cliënten vaak te maken met een persoonlijk ingrijpende gebeurtenis. Juist vanwege de emoties is voor hen niet te overzien wat er eigenlijk moet gebeuren. Als familierechtadvocaat schept zij orde in de chaos en creëert zij helderheid waarbij de focus ligt op het vinden van oplossingen zonder dat een inhoudelijke procedure nodig is. Als het niet anders kan, wordt de stap naar de rechter gezet.

Edith laat zich niet meeslepen door de emoties, maar gaat er wel respectvol mee om. Edith luistert, reflecteert en bespreekt wat het meest praktische of wenselijke is voor de cliënt. Op basis daarvan zet zij de strategie uit en neemt zij de cliënt mee in elke volgende stap.

Bij Edith kunt u ook terecht voor echtscheidingsmediation. Daarnaast treedt zij op als mediator bij het vaststellen en/of wijzigen van convenanten en ouderschapsplannen.

Edith behandelt in het familierecht zowel de zaken van de particulier als de ondernemer/DGA, waarbij zij ook oog heeft voor de fiscale aspecten, die bijna bij iedere zaak een rol spelen.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten is Edith geregistreerd op het rechtsgebied personen-en familierecht, waarvoor zij verplicht 10 opleidingspunten per jaar moet behalen.

Nevenfunctie: docent Burgerlijk Procesrecht Vrije Universiteit Amsterdam